Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 15 juni 2015


Dag:
Måndag den 15 juni 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HS 1501-0033

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 0708-0866

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet barnmoskemottagning

  HSN 0709-1330

Informationsärenden

 • 9.

  Beroendevården - nuläge och utveckling

 • 10.

  Sprututbytesprogram

 • 11.

  Fövaltningen informerar

 • 12.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 13.

  Övriga frågor