Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 13 april 2015


Dag:
Måndag den 13 april 2015
Tid:
13:30
Plats:
Nestor FoU-center, Haninge


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-03-16

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialserad fysioterapi

  HSN 1401-0088

 • 7.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0039

Informationsärenden

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Rapporter från seminarier

 • 10.

  Övriga frågor