Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 9 oktober 2014


Dag:
Torsdag den 9 oktober 2014
Tid:
10:45
Plats:
Studiebesök i Norrtälje


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå en ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och en ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom specialiserad fysioterapi

 • 7.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ slutenvård

Informationsärenden

 • 9.

  Avtalsuppföljning av husläkarmottagningarna 2013

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor