Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 9 juni 2016


Dag:
Torsdag den 9 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 5.

  Grundavtal för samverkan med Lidingö stad

  HSN 2016-0833

 • 6.

  Grundavtal för samverkan med Sigtuna kommun

  HSN 2016-2142

 • 7.

  Grundavtal för samverkan med Solna stad

  HSN 2016-0775

 • 8.

  Grundavtal för samverkan med Upplands-Bro kommun

  HSN 2016-0834

 • 9.

  Grundavtal för samverkan med Upplands Väsby kommun

  HSN 2016-0914

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Huvudsta tandläkarpraktik inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-0966

 • 11.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Österåkers vårdenhet, Åkersberga Rehab, AktivaRe inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-1891

 • 12.

  Godkänna ansökan från PB Fysio inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0622

 • 13.

  Avslå ansökan från Carmen Medicinsk Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-0641

 • 14.

  Avslå ansökan från Klas Ahlin sjukgymnastik inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-1250

Informationsärenden

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Övriga frågor