Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 4 juni 2014


Dag:
Onsdag den 4 juni 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredningsärende inför beslut i sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 8.

  Uppföljning av mödravårdscentraler och barnavårdscentraler

 • 9.

  Uppföljning av geriatrik, avancerad sjukvårds i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilda boenden

 • 10.

  Medicinska revisioner

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor