Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 27 november 2014


Dag:
Torsdag den 27 november 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom specialiserad fysioterapi

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökning enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Informationsärenden

 • 8.

  Uppföljning av Specialiserad fysioterapi och Primärvårdsrehabilitering 2013

 • 9.

  Information från Patientnämnden

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor