Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 23 januari 2014


Dag:
Torsdag den 23 januari 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 5.

  Uppföljning av handlingsplan 2013

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan om utökat uppdrag inom ortopedi

Informationsärenden

 • 10.

  Genomlysning av Stockholms akutmottagningar 2007-2012

 • 11.

  Information om vårdvalsområde intensivträning för barn

 • 12.

  Information om överenskommelse gällande patientsäkerhetssatsning 2014

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor