Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 21 maj 2015


Dag:
Torsdag den 21 maj 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1504-0471

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 8.

  Förslag att godkänna ett omedelbart förtida upphörande inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

Informationsärenden

 • 9.

  Geriatrikenhetens avtalsuppföljning för år 2014

 • 10.

  Syftet med kommunsamverkan - en diskussion

 • 11.

  Rapporter från konferenser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor