Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 21 augusti 2014


Dag:
Torsdag den 21 augusti 2014
Tid:
10:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning och justerad mötestid

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

 • 5.

  Planering av höstens studiebesök

Informationsärenden

 • 6.

  Information om vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 7.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 8.

  Förslag att inte godkänna Stockholm Clinic - Stay Active, STAYAC AB som leverantör enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 9.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi

 • 10.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet ögonsjukvård

 • 11.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom husläkarverksamhet med basal hemsjukvård respektive barnavårdscentral

 • 12.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 13.

  Godkännande av förtida upphörande av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden fortsättning

 • 14.

  Förvaltningen informerar

 • 15.

  Övriga frågor