Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 20 mars 2014


Dag:
Torsdag den 20 mars 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå en ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård och två ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Informationsärenden

 • 9.

  De nya sjukhusavtalen

 • 10.

  Nytt vårdval: Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor