Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 20 februari 2014


Dag:
Torsdag den 20 februari 2014
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 5.

  Yttrande över remiss från Sigtuna kommun – Utställning Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun, Stockholms län

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 7.

  Förslag till beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

Informationsärenden

 • 11.

  Nytt vårdval: Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

 • 12.

  Psykiatrin på Danderyd samt psykiatriöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor