Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 20 augusti 2015


Dag:
Torsdag den 20 augusti 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 5.

  Förslag om förtida upphörande inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1109-1141

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1501-0025

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

Informationsärenden

 • 9.

  Uppföljning husläkarverksamhet 2014

 • 10.

  Vårdval husläkarverksamhet - en tillbakablick

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor