Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 19 mars 2015


Dag:
Torsdag den 19 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Utseende av deltagare i samverkansmötena med kommunerna

 • 5.

  Handlingsplan 2015

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi

  HSN 1501-0032

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1108-0905

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 1501-0028

Informationsärenden

 • 9.

  Vårdval - en introduktion

 • 10.

  Medicinsk revision av Logodpedin

 • 11.

  Psykiatrins organisation och uppgifter

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor