Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 19 februari 2015


Dag:
Torsdag den 19 februari 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider för 2015

  HSN 1501-0014

 • 5.

  Kommunsamverkan

 • 6.

  Utseende av deltagare i samverkansmötena med kommunerna

 • 7.

  Uppföljning av styrelsens handlingsplan 2014 – förslag till rapport

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering

  HSN 1501-0032

 • 9.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

Informationsärenden

 • 11.

  Utveckling av psykiatrin –Prio

 • 12.

  Handlingsplan för 2015 – inledande diskussion

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor