Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 18 augusti 2016


Dag:
Torsdag den 18 augusti 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1512-1444

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 6.

  Samverkansöverenskommelse med Täby kommun

  HSN 2016-1762

 • 7.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning, SEKRETESS

  HSN 1511-1346

 • 8.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom invärtesmedicin, Per Åke Lagerbäck, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-2658

 • 9.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom reumatologi, Johann Lüning, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3326

 • 10.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom ortopedi, Bo Jacobsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-2310

 • 11.

  Godkänna ansökan från Roslags Näsby Husläkarmottagning AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-1692

 • 12.

  Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-2008

 • 13.

  Godkänna ansökan från Aleris AB om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1105-0433

 • 14.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sildent inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSB 0910-1268

 • 15.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sigtuna Odonto AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1053

 • 16.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Kirstens Kroppsvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0909-0844

Informationsärenden

 • 17.

  Uppföljning av MVC och BVC 2015

 • 18.

  Uppföljning geriatrik och Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)/ Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)/Läkare i SÄBO

 • 19.

  Förvaltningen informerar

 • 20.

  Övriga frågor