Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 17 september 2015


Dag:
Torsdag den 17 september 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 5.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron- näsa-halssjukvård i öppenvård

  HSN 1112-1524

 • 6.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron- näsa-halssjukvård i öppenvård

  HSN 1106-0580

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 8.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0032

 • 9.

  Avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0028

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning av MVC, BVC och Ungdomsmottagningar 2014

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor