Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 16 april 2015


Dag:
Torsdag den 16 april 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1412-1673

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområde barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi

  HSN 1501-0032

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1401-0144

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområde specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

  HSN 1501-0025

Informationsärenden

 • 9.

  Utvärdering av hälsosamtal för 75-åringar

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor