Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 15 oktober 2015


Dag:
Torsdag den 15 oktober 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 5.

  Grundavtal för samverkan med Sollentuna kommun

  HSN 1505-0677

 • 6.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0037

 • 7.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0037

 • 8.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1108-0951

 • 9.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0297

 • 10.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 11.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1501-0025

 • 12.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 13.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

Informationsärenden

 • 14.

  Presentation av projektet SVEA

 • 15.

  Benchmarking på akutsjukhusen

 • 16.

  Förvaltningen informerar

 • 17.

  Övriga frågor