Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Norr den 11 juni 2015


Dag:
Torsdag den 11 juni 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 • 5.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1108-0876

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0297

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 1501-0021

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0032

Informationsärenden

 • 10.

  Utveckling av tilläggsuppdraget Första linjens insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

 • 11.

  Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor