Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr den 10 november 2016

 
Dag:
Torsdag den 10 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse norr 2017

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 6.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Praktikertjänst gällande Lidingö Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1512-1428

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal från Cevita Care AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1207-0801

 • 8.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning SEKRETESS.

  HSN 2016-0295

Informationsärenden

 • 9.

  Prehospital vård

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor