Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse den 15 september 2016

 
Dag:
Torsdag den 15 september 2016
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Kommunsamverkan

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott norr

 • 5.

  Godkänna ansökan från Barkarbystad Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-2301

Informationsärenden

 • 6.

  Uppföljning 2015 Husläkarmottagningarna i norra länet

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor