Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för vårdval den 24 september 2015


Dag:
Torsdag den 24 september 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

  HSN 1506-0745

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) 2016

  HSN 1508-0997

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende för äldre 2016

  HSN1508-0998

Informationsärenden

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor