Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för tandvård den 25 november 2015


Dag:
Onsdag den 25 november 2015
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider för 2016

  HSN 1501-0014

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Yttrande över motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsa hos barn i utsatta områden.

  HSN 1509-1091

Informationsärenden

 • 6.

  Munhälsobedömning och mobil tandvård

 • 7.

  Tandvård för hemlösa

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor