Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för tandvård den 15 maj 2014


Dag:
Torsdag den 15 maj 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

 • 5.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 13/2013 Tandvård för utsatta grupper– Hur styr ersättningsmodeller och avtalsuppföljning

Informationsärenden

 • 6.

  Käkortopedi

 • 7.

  Öppna jämförelser inom tandregleringsvården

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor