Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 4 mars 2015


Dag:
Onsdag den 4 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Presentation

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för programberedning Stora folksjukdomar 2015

  HSN 1501-0014

Informationsärenden

 • 6.

  Information om handlingsplan för programberedning Stora folksjukdomar 2015

 • 7.

  Diabetesfrågor

 • 8.

  Stockholms medicinska rådet – SMR

 • 9.

  Cancerfrågor - RCC

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor

  - Sekretess