Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 27 maj 2015


Dag:
Onsdag den 27 maj 2015
Tid:
14:00
Plats:
Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Västgötagatan 2


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

  HSN 1505-0562

 • 5.

  Framtagande av cancerplan 2016-2019

  HSN 1505-0561

Informationsärenden

 • 6.

  Uppföljning av cancerplan 2013-2015

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 9.

  Övriga frågor