Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för stora folksjukdomar den 25 november 2015


Dag:
Onsdag den 25 november 2015
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännade av dagordningen

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för programberedning stora folksjukdomar 2016

  HSN 1501-0014

 • 6.

  Handlingsplan 2016 för programberedning stora folksjukdomar

  HSN 1412-1624

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Regional Cancerplan för Region Stockholm - Gotland för åren 2016-2019

  HSN 1505-0561

 • 8.

  Anmälan av rapporten Regionalt plan för primär cancerprevention

  HSN 1510-1176

Informationsärenden

 • 9.

  Presentation av ny hälso- och sjukvårdsdirektör

 • 10.

  Information om Stockholms läns läkemedelskommitté

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 13.

  Övriga frågor