Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 3 mars 2015


Dag:
Tisdag den 3 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Presenstation

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015

  HSN 1501-0014

Informationsärenden

 • 6.

  Diskussioner om handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015- Beslutas den 27 mars 2015

 • 7.

  Folkhälso-området

 • 8.

  Jämlik vård

 • 9.

  Psykiatriområdet

 • 10.

  Läkemedelsområdet

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor

  - Sekretess