Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 3 mars 2014


Dag:
Måndag den 3 mars 2014
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 2.

  Trender inom psykiatrisk vårdkonsumtion i SLL

 • 3.

  Tobaksprevention - rykande aktuellt!

 • 4.

  Utvecklingsarbete inom psykiatri södra Stockholm

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård för vuxna, lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom samt psykiatrisk vård för patienter med komplicerade depressions- och ångesttillstånd

 • 6.

  Yttrande över motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet

 • 7.

  Yttrande över motion 2013:14 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att landstinget behöver ta ett större ansvar för folkhälsoläget i Stockholms län

 • 8.

  Yttrande över motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt

Informationsärenden

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor