Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 26 maj 2015


Dag:
Tisdag den 26 maj 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Arvode för representanter från patientföreningar i samband med deltagande i referensgrupp Folkhälsa

Informationsärenden

 • 5.

  Tobakspolicy

 • 6.

  Information om Referensgruppen

 • 7.

  Hepatit C

 • 8.

  Barnpsykiatri

 • 9.

  Information läkemedel

 • 10.

  Information om fortsatt medlemskap i WHO-nätverket Healthy Cities

 • 11.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

  - Hälso- och sjukvårdsdirektörsrapport till HSN

 • 13.

  Övriga frågor