Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 25 augusti 2015


Dag:
Tisdag den 25 augusti 2015
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m. fl. (MP) om åtgärder för att förebygga självmord

  HSN 1311-1258

Informationsärenden

 • 5.

  Självmordsprevention

 • 6.

  Psykiatrin och patienterna - en introduktion

 • 7.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor