Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 1 december 2014


Dag:
Måndag den 1 december 2014
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordningen

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Medel ur folkhälsoanslaget 2015 till projektet PRIMROSE

Informationsärenden

 • 4.

  Information/återrapportering om projektet ”Goda levnadsvanor”

 • 5.

  ”Suicidprevention i Stockholms län”

 • 6.

  Information om Unga Vuxna

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor