Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 4 juni 2014


Dag:
Onsdag den 4 juni 2014
Tid:
10:30


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Informationsärenden

 • 5.

  Uppföljning av ungdomsmottagningarna

 • 6.

  Uppföljning av barnavårdscentralerna

 • 7.

  Uppföljning av mödravårdscentralerna

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor