Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för Barn, unga och kvinnosjukvård den 3 juni 2013


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 130521

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Information om förlossningsvårdvalet

 • 7.

  Patientrörlighetslagen

 • 8.

  Information om ungdomsmottagningarna

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 9.

  Revidering av förfrågningsunderlag för specialiserad gynekologisk vård

 • 10.

  Förslag att införa rotavirusvaccinering för barn

 • 11.

  Yttrande över motion från Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar

 • 12.

  Övriga frågor