Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 29 januari 2014


Dag:
Onsdag den 29 januari 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beslutsärenden

 • 5.

  Beredningens handlingsplan 2014

Beredningsärenden inför beslut i Häls- och sjukvårdnämnden

 • 6.

  Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Informationsärenden

 • 7.

  Rosenlunds Barnhälsovårdsteam

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor