Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 25 september 2014


Dag:
Torsdag den 25 september 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Informationsärenden

 • 5.

  Reviderad handlingsplan för våld i nära relationer, Socialstyrelsens riktlinjer

 • 6.

  Uppföljning av BUS, Årsrapport 2013

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga ärenden