Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 2 december 2014


Dag:
Tisdag den 2 december 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Bidrag till ideella organisationer 2015

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Årsuppföljning av handlingsplan 2014

 • 7.

  Uppföljning BUP slutenvård utifrån händelser som skett

 • 8.

  Information om BB Sophia

 • 9.

  Vårdprogrammet Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

 • 10.

  Övriga frågor