Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 19 februari 2014


Dag:
Onsdag den 19 februari 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Anmälan av tecknande av sidoavtal för Rosenlunds barnhälsovårdsteam med Södersjukhuset AB

Informationsärenden

 • 6.

  Origo - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

 • 7.

  Järva mansmottagning

 • 8.

  Projekt för ensamkommande flyktingungdomar

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor