Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 15 oktober 2014


Dag:
Onsdag den 15 oktober 2014
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande bristande samverkan

 • 6.

  Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting

 • 7.

  Yttrande över motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

 • 8.

  Yttrande över motion 2014:3 av Helene Öberg m.fl. (MP) om en satsning på friskare förskolebarn i Stockholms län

Informationsärenden

 • 9.

  Nulägesrapport gällande psykisk ohälsa-mottagningar

 • 10.

  Information om beroendevård för barn och unga

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Övriga frågor