Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 25 aug 2016


Dag:
Torsdag den 25 augusti 2016
Tid:
09:00
Plats:
Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden

  HSN 2016-0140

 • 4.

  Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

  HSN 2016-0143

Informationsärenden

 • 5.

  Uppföljning barnavårdscentraler

 • 6.

  Uppföljning barnmorskemottagningar

 • 7.

  Redovisning av uppdraget om barnmorskeledda enheter

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor