Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 22 sep 2016


Dag:
Torsdag den 22 september 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Berdningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Yttrande över motion 2016:5 av Karin Michal m fl (MP) om jämställd vård - rätt till behandling för kvinnor med lipödem

  HSN 2016-0699

Informationsärenden

 • 4.

  Barnkonventionen

 • 5.

  Sammanfattning av vården under sommaren 2016, särskilt om förlossningsvården

 • 6.

  Övriga frågor