Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 19 maj 2016


Dag:
Torsdag den 19 maj 2016
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Fördelning av medel från Sveriges kommuner och landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

  HSN 1512-1458

 • 4.

  Åtgärder för att stötta förlossningsvården under sommaren 2016

  HSN 2016-2272

Informationsärenden

 • 5.

  Information om yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande av hälso- och sjukvården

 • 6.

  Information om revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsomådet förlossning

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor