Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 16 nov 2016


Dag:
Onsdag den 16 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordningen i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärende

 • 3.

  Sammanträdestider för programberedning barn, unga och förlossningsvård 2017

Informationsärenden

 • 4.

  Stimulansmedel från Sveriges kommuner och landsting gällande ungdomsmottagningarna 2016

 • 5.

  Beskrivning av allergikonsulenternas arbete

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor