Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 16 juni 2016


Dag:
Torsdag den 16 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet förlossning

  HSN 2016-0802

 • 4.

  Upphandling av barnhospiceverksamhet

  HSN 2016-0799

 • 5.

  Yttrande över motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns våld mot kvinnor

  HSN 2016-0146

Informationsärenden

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Övriga frågor