Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård den 14 april 2016


Dag:
Torsdag den 14 april 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Bidrag för glasögon och kontaktlinser till barn och unga 8-19 år

  HSN 2016-0731

 • 4.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning

  HSN 1310-1164

Informationsärenden

 • 5.

  Information om revideringar av förfrågningsunderlagen för vårdvalsområdet förlossningsvård och vårdvalsområdet specialiserad gynekologi som kommer under våren

 • 6.

  Utökat uppdrag för BB Södertälje

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor