Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
10:00
Plats:
KommSyn Stockholm.


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedelsnära produkter inom särskilda boendeformer

 • 4.

  Förslag till tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

 • 6.

  Övriga frågor