Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 25 maj 2015


Dag:
Måndag den 25 maj 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL - SEKRETESS

  HSN 1410-1295

 • 6.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av språktolkservice i Stockholms läns landsting - SEKRETESS

  HSN 1501-0139

 • 7.

  Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1503-0438

 • 8.

  Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

  HSN 1503-0439

 • 9.

  Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter

  HSN 1501-0136

 • 10.

  Överenskommelse om vård och omsorg för äldre

  HSN 1406-0729

 • 11.

  Yttrande över motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas (V), Marit Strand Pettersen (V) och Ifrah Degmo Mohamed (V) om att införa mobila geriatriska team

  HSN 1504-0450

 • 12.

  Upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

  HSN 1504-0550

Informationsärenden

 • 13.

  Patientlagen

 • 14.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 15.

  Övriga frågor