Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 14 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 14 oktober 2014
Tid:
13:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden inför beslut hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 3.

  Förslag till tilläggsuppdrag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 4.

  Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Informationsärenden

 • 5.

  Patientnämndens årsrapport 2013

 • 6.

  Pilotverksamhet inom området GrönRehab

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Avtalsuppföljning 2013 – Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Geriatrik, Läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO), Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)