Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka den 11 april 2016


Dag:
Måndag den 11 april 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 15 feb 2016

 • 4.

  Framtidsspaning

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Förslag till upphandling av hjälpmedelscentralverksamhet för medicinsk apparatur i hemmet, MAH

  HSN 2016-0774

 • 7.

  Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 1302-0142

 • 8.

  Beslut om avbrytande och inledande upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

  HSN 1504-0550

Informationsärenden

 • 9.

  Kunskaper i gerontologi ger god och kostnadseffektiv vård för äldre

 • 10.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 11.

  Övriga frågor