Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för äldre och multisjuka 22 aug 2016


Dag:
Måndag den 22 augusti 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll 2016-06-13

 • 4.

  Om vårdval rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

 • 5.

  Framtidsspaning – Björn Bragée

Beredningsärenden inför hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Yttrande över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler

  HSN 2016-0715

Informationsärenden

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Aktuella kurser och konferenser

 • 9.

  Övriga frågor